SOMOS zoekt naar oplossingen om de beperkte ruimte op zee beter te gebruiken. In een drietal animaties vertellen we over de zes stappen van het project en een case die als voorbeeld heeft gediend tijdens het onderzoek.